Authorised

Product identification

Läkemedlets namn:
HatchPak Avinew
HATCHPAK AVINEW, suspensie înghețată pentru suspensie pentru pulverizare de culoare galbenă
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
Administreringsväg:

Product details

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  5.50
  log 10 50% embryo infective dose
  /
  1.00
  Dose
Läkemedelsform:
 • Suspension för nebulisator
Withdrawal period by route of administration:
 • Coarse spray
  • Chicken (one day-old chick)
   • Meat and offal
    0
    dygn
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QI01AD06
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Additional information

Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Godkännande för försäljning utfärdat:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Godkännandeland:
 • Rumänien
Ansvarig myndighet:
 • Institute For Control Of Biological Products And Veterinary Medicines
Godkännandenummer:
 • 190028
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Ungern
Förfarandenummer:
 • HU/V/105/001/MR
Berörda medlemsstater:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien

Documents

Produktresumé

Published:
Romanian (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000041025