Kaberstop 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
 • Cabergoline
 • Valid

Product identification

Ime zdravila:
Kaberstop 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
KABERSTOP 50 microgramos/ml SOLUCION ORAL PARA PERROS Y GATOS
Učinkovina:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QG02CB03
Številka dovoljenja :
 • 3969 ESP
Identifikacijska številka zdravila:
 • 9c82e0b5-1e0b-4fc6-8a7f-01ca67a4bc54
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000032002

Product details

Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba
Farmacevtska oblika:
 • Peroralna tekočina
Karenca:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Opis ovojnine:
Jakost / Sestava:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Availability

Authorised in these countries:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa razpoložljivosti:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.

Authorisation details

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • NL/V/0333/001
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • (AEMPS)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Documents

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032002