Authorised

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Kaberstop 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
KABERSTOP 50 microgramos/ml SOLUCION ORAL PARA PERROS Y GATOS
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • куче
 • котка
Начин на приложение:
 • Перорално приложение

Product details

Активна субстанция / Концентрация :
 • Налично само на English
  50.00
  microgram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Фармацевтична форма:
 • Перорална течност
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • куче
  • котка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG02CB03
Статус на лиценза:
 • Valid
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English

Additional information

Вид процедура по лицензиране:
Притежател на лиценза за употреба:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Лиценз за употреба издаден на:
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Multi-Trade Company "Vet-Agro" Sp. z o.o.
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • (AEMPS)
Номер на лиценза:
 • 3969 ESP
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Референтна държава членка:
Номер на процедурата:
 • NL/V/0333/001

Documents

Кратка характеристика на продукта

Published:
Spanish (PDF)
Download

Листовка

Published:
Spanish (PDF)
Download

Данни върху опаковката

Published:
Spanish (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032002