Aceprolab 5 mg/ml Solution for injection
 • Aceprometazine maleate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Európska únia

Product identification

Názov lieku:
Aceprolab 5 mg/ml Solution for injection
Aceprolab 5 mg/ml oldatos injekció A.U.V.
Účinná látka:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05AA04
Číslo registrácie:
 • 4200/X/20 NÉBIH ÁTI
Identifikačné číslo lieku:
 • be458e8b-24de-4588-8a0d-58e5a1123629
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000038144

Product details

Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Ochranná lehota:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:
Sila / Zloženie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Availability

Authorised in these countries:
 • Európska únia
Dátum zmeny stavu dostupnosti:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Authorisation details

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • ES/V/0380/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Maďarsko
Zodpovedný orgán:
 • European Medicines Agency
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Labiana
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Dotknuté členské štáty:
 • Maďarsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000038144