Upoważniony

Product identification

Nazwa leku:
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Numer pozwolenia:
Droga podania:
 • Podanie podskórne
 • Podanie domięśniowe

Product details

Numer pozwolenia / Moc :
 • Dostępne wyłącznie w Angielski
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Postać farmaceutyczna:
 • Zawiesina do wstrzykiwań
Withdrawal period by route of administration:
 • Podanie podskórne
  • Cat
  • Cattle
  • Dog
  • Sheep
  • Horse
 • Podanie domięśniowe
  • Cattle
  • Dog
  • Sheep
  • Horse
  • Cat
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI07AA02
Status pozwolenia:
 • Valid
Available in:
 • Denmark
Opis pakietu:
 • Dostępne wyłącznie w Danish

Additional information

Entitlement type:
Podmiot odpowiedzialny:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Marketing authorisation date:
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Merial
Organ odpowiedzialny:
 • Danish Medicines Agency
Numer pozwolenia:
 • 09961
Data zmiany statusu pozwolenia:

Documents

Charakterystyka produktu leczniczego

Ten dokument nie istnieje w tym języku (polski). Możesz go znaleźć w innym języku poniżej.
Danish (, INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION)
Published on: 29/06/2023

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000055659