Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Valid

Product identification

Lægemidlets navn:
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kat
 • Kvæg
 • Hund
 • Får
 • Hest
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QI07AA02
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 09961
Produktidentifikationsnummer:
 • a673aaf6-a570-4240-a6a2-e5a8052410f3
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000055659

Product details

Administrationsvej:
 • Subkutan anvendelse
 • Intramuskulær anvendelse
Lægemiddelform:
 • Injektionsvæske, suspension
Tilbageholdelsestid:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Pakningsbeskrivelse:
 • 10x1 ml injektionsvæske, suspension, i hætteglas
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Authorised in these countries:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • DKMA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Markedsføringstilladelse udstedt:
Referencemedlemsstat:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Berørte medlemsstater:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000055659