Autoriseret

Product identification

Lægemidlets navn:
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Rabisin Vet. injektionsvæske, suspension
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kat
 • Kvæg
 • Hund
 • Får
 • Hest
Administrationsvej:
 • Subkutan anvendelse
 • Intramuskulær anvendelse

Product details

Aktiv substans / Styrke:
 • Kun tilgængelig på English
  1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lægemiddelform:
 • Injektionsvæske, suspension
Withdrawal period by route of administration:
 • Subkutan anvendelse
  • Kat
  • Kvæg
  • Hund
  • Får
  • Hest
 • Intramuskulær anvendelse
  • Kvæg
  • Hund
  • Får
  • Hest
  • Kat
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QI07AA02
Godkendelsesstatus:
 • Valid
Available in:
 • Denmark
Pakningsbeskrivelse:
 • 10x1 ml injektionsvæske, suspension, i hætteglas

Additional information

Entitlement type:
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Marketing authorisation date:
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Merial
Ansvarlig myndighed:
 • Danish Medicines Agency
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 09961
Dato for ændring af godkendelsesstatus:

Documents

Produktresumé

dansk (, INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION)
Udgivet den: 29/06/2023
Hent

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000055659