Hopp til hovedinnhold
Veterinary Medicines

C-B-Gluconat 38% plus 6%

Authorised
 • Boric acid

Produktidentifikasjon

Legemidlets navn:
C-B-Gluconat 38% plus 6%
Virkestoff:
Dyrearter:
 • geit
 • sau
 • hest
 • storfe
 • gris
Administrering:
 • Intravenøs bruk

Produktdetaljer

Virkestoff / Styrke:
 • Tilgjengelig bare i English
  5.00
  gram
  /
  100.00
  milliliter
Legemiddelform:
 • Infusjonsvæske, oppløsning
Withdrawal period by route of administration:
 • Intravenous use
  • geit
   • Milk
    0
    dag
   • Slakt
    0
    dag
  • sau
   • Milk
    0
    dag
   • Slakt
    0
    dag
  • hest
   • Milk
    0
    dag
   • Slakt
    0
    dag
  • storfe
   • Milk
    0
    dag
   • Slakt
    0
    dag
  • gris
   • Slakt
    0
    dag
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QA12AX
Status for markedsføringstillatelse:
 • Gyldig
Authorised in:
 • DE
Pakningsvedlegg:

Mer informasjon

Entitlement type:
 • Markedsføringstillatelse
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Marketing authorisation date:
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
 • Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Ansvarlig myndighet:
 • Federal Office Of Consumer Protection And Food Safety
Godkjenningsnummer:
 • 6933051.00.00
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."