Adrestan 60 mg hard capsules
 • Trilostan
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Itaalia

Product identification

Ravimi nimetus:
Adrestan 60 mg hard capsules
ADRESTAN 60 mg capsule dure
ADRESTAN 60 mg capsule dure
Toimeaine:
Loomaliigid:
 • koer
Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:
 • QH02CA01
Authorisation number:
 • 104909
Ravimi tunnuskood:
 • 01c750e7-b4db-42c3-9b6d-a3feeadfb50c
Alaline tunnuskood:
 • 600000049237

Product details

Manustamisviis:
 • Suukaudne
Ravimvorm:
 • Kõvakapsel
Keeluaeg:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Pakendi kirjeldus:
Tugevus / Koostis:
 • 60.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Kapsel

Availability

Authorised in these countries:
 • Itaalia
Turustamisstaatuse muutmise kuupäev:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Partii vabastamise tootmiskohad:
 • Genera d.d.

Authorisation details

Müügiloamenetluse liik:
Müügiloamenetluse number:
 • IE/V/0503/003
Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
Müügiloa andnud riik:
 • Itaalia
Vastutav asutus:
 • Ministry Of Health
Müügiloa hoidja:
 • Dechra Regulatory B.V.
Müügiluba antud:
Viiteliikmesriik:
 • Iirimaa
Asjaomased liikmesriigid:
Võrdlusravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Lähteravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Documents

Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:
Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000049237