Adrestan 60 mg hard capsules
 • Trilostan
 • Godkänd
Godkänt i dessa länder:
 • Italien

Product identification

Läkemedlets namn:
Adrestan 60 mg hard capsules
ADRESTAN 60 mg capsule dure
ADRESTAN 60 mg capsule dure
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Hund
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QH02CA01
Godkännandenummer:
 • 104909
Produktens identifieringsnummer:
 • 01c750e7-b4db-42c3-9b6d-a3feeadfb50c
Permanent identifieringsnummer:
 • 600000049237

Product details

Administreringsväg:
 • Oral användning
Läkemedelsform:
 • Kapsel, hård
Karenstid:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
Styrka / sammansättning:
 • 60.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Kapsel

Availability

Godkänt i dessa länder:
 • Italien
Datum för ändring av tillgänglighetsstatus:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Genera d.d.

Authorisation details

Godkännandestatus:
 • Godkänd
Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Förfarandenummer:
 • IE/V/0503/003
Datum för ändring av godkännandestatus:
Godkännandeland:
 • Italien
Ansvarig myndighet:
 • Ministry Of Health
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Dechra Regulatory B.V.
Godkännande för försäljning utfärdat:
Referensmedlemsstat:
 • Irland
Berörda medlemsstater:
 • Belgien
 • Frankrike
 • Italien
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Spanien
 • Storbritannien (Nordirland)
Referensproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Källproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Documents

Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000049237