Fatroseal 2.6 g intramammary suspension for dry cows
 • Bismuta subnitrāts, smagais
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Ireland
 • European Union

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
FATROSEAL 2.6 g INTRAMAMMARY SUSPENSION FOR DRY COWS
Fatroseal 2.6 g intramammary suspension for dry cows
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QG52X
Номер на лиценза:
 • VPA10836/012/001
Идентификационен номер на продукта:
 • 2d8878a4-4019-4458-a64d-7fa0657a47bc
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000092710

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамамарно приложение
Фармацевтична форма:
 • Интрамамарна суспензия
Карентен срок :
 • Cattle (dairy cow at drying-off)
  Meat and offal
  0
  day
  Milk
  0
  hour
Описание на опаковката:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Fatro S.p.A.

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
 • ES/V/0407/001
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Health Products Regulatory Authority
Притежател на лиценза за употреба:
 • Fatro S.p.A.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Засегната държава членка:
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000092710