A.A.-TRIM 40 mg/ml en 200mg/ml, oplossing voor injectie
 • Trimethoprim
 • Sulfametoxazol
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
A.A.-TRIM 40 mg/ml en 200mg/ml, oplossing voor injectie
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • говеда
 • теле
 • свиня
 • куче
 • котка
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QJ01EW11
Номер на лиценза:
 • REG NL 113625
Идентификационен номер на продукта:
 • 27492e3e-93c6-4819-a321-72d39c886e6a
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000067831

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Карентен срок :
 • говеда
  Milk
  4
  day
  Meat and offal
  12
  day
 • теле
  Meat and offal
  12
  day
 • свиня
  Meat and offal
  12
  day
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
 • 40.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
 • 200.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • A.A.-Vet Diergeneesmiddelen N.V.

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • Medicines Evaluation Board
Притежател на лиценза за употреба:
 • A.A.-Vet Diergeneesmiddelen N.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000067831