ABCEDYL PA
 • Pyrogenium 5 CH
 • Myristica sebifera 3 CH
 • Atropa belladonna 5 CH
 • Echinacea angustifolia 3 CH
 • Calcium sulfuricum C7
 • Silicea 7 CH
 • Hepar sulfuris 7 CH
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
ABCEDYL PA
Активна субстанция:
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • котка
 • куче
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QV03AX
Номер на лиценза:
 • FR/V/0687297 7/2001
Идентификационен номер на продукта:
 • 47170882-8a04-4406-8f2a-d8d4e780c480
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000035444

Product details

Начин на приложение:
 • Перорално приложение
Фармацевтична форма:
 • Перорален разтвор
Карентен срок :
Тази информация не е налична за този продукт.
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Boiron
 • Boiron
 • Boiron

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • ANSES
Притежател на лиценза за употреба:
 • Boiron
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000035444