Authorised

Product identification

Läkemedlets namn:
HATCHPAK IB H120
HATCHPAK IB H120, замразена суспензия за пулверизиране
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Tamhöns (daggammal kyckling)
Administreringsväg:
 • Okulonasal användning

Product details

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  3.70
  log 10 50% embryo infective dose
  /
  1.00
  Dose
Läkemedelsform:
 • Koncentrat till lösning för nebulisator
Withdrawal period by route of administration:
 • Oculonasal use
  • Tamhöns (daggammal kyckling)
   • All relevant tissues
    no withdrawal period
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QI01AD07
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Additional information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Marketing authorisation date:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France
Ansvarig myndighet:
 • Bulgarian Agency For Food Safety
Godkännandenummer:
 • 0022-2083
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Frankrike
Förfarandenummer:
 • FR/V/0171/001
Berörda medlemsstater:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Nederländerna
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Storbritannien (Nordirland)

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032274