Authorised

Product identification

Läkemedlets namn:
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
Kabergovet 50 microgram/ml orale oplossing voor honden en katten
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Hund
 • Katt
Administreringsväg:
 • Oral användning

Product details

Aktiv substans / Styrka :
 • Finns tillgänglig endast på English
  50.00
  microgram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Läkemedelsform:
 • Oral vätska
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Hund
  • Katt
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QG02CB03
Godkännandestatus:
 • Godkänd
Authorised in:
 • Nederländerna
Available in:
 • Nederländerna
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English

Additional information

Entitlement type:
 • Försäljningstillstånd
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Marketing authorisation date:
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
 • Multi-Trade Company "Vet-Agro" Sp. z o.o.
Ansvarig myndighet:
 • Medicines Evaluation Board
Godkännandenummer:
 • REG NL 125928
Datum för ändring av godkännandestatus:
Referensmedlemsstat:
 • Nederländerna
Förfarandenummer:
 • NL/V/0312/001
Berörda medlemsstater:
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Frankrike
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Litauen
 • Polen
 • Portugal
 • Spanien

Documents

Gemensam fil för alla dokument

Det här dokumentet finns inte på detta språk (svenska). Du kan hitta det på ett annat språk nedan.
Dutch (PDF)
Publicerad på: 25/01/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032037