Aftovaxpur DOE (49) O1 BFS + A24 Cruzeiro + Asia1 Shamir
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype O, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype A, strain …
 • Foot-and-mouth disease virus, serotype Asia 1, st…
 • Godkänd
Authorised in these countries:
 • Danmark
 • Irland
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Estland
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Kroatien
 • Ungern
 • Island
 • Italien
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Lettland
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Sverige
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Storbritannien (Nordirland)

Product identification

Läkemedlets namn:
Aftovaxpur DOE (49) O1 BFS + A24 Cruzeiro + Asia1 Shamir
Aktiv substans:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Djurslag:
 • Nöt
 • Får
 • Svin
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):
 • QI02AA04
Godkännandenummer:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Produktens identifieringsnummer:
 • C8038B1A-B0B9-A912-E053-6B2A10AC5553
Permanent identifieringsnummer:
 • 600000000332

Product details

Administreringsväg:
 • Intramuskulär användning
 • Subkutan användning
Läkemedelsform:
 • Injektionsvätska, emulsion
Karenstid:
 • Nöt
  Not applicable
  0
  dygn
 • Får
  Not applicable
  0
  dygn
 • Svin
  Not applicable
  0
  dygn
 • Nöt
  Not applicable
  0
  dygn
 • Får
  Not applicable
  0
  dygn
 • Svin
  Not applicable
  0
  dygn
Beskrivning av förpackning:
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
 • Finns tillgänglig endast på English
Styrka / sammansättning:
 • Presentation_strength:≥ 6 PD50 Reference:Hse Index:0
 • Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:11
 • Presentation_strength:≥ 6 PD50 Index:12

Availability

Authorised in these countries:
 • Danmark
 • Irland
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Estland
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Kroatien
 • Ungern
 • Island
 • Italien
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Lettland
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Sverige
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Storbritannien (Nordirland)
Datum för ändring av tillgänglighetsstatus:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Authorisation details

Godkännandestatus:
 • Godkänd
Typ av godkännandeförfarande:
 • Försäljningstillstånd
Förfarandenummer:
 • EMEA/V/C/002292
Datum för ändring av godkännandestatus:
Godkännandeland:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Ansvarig myndighet:
 • European Commission
Innehavare av godkännande för försäljning:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Godkännande för försäljning utfärdat:
Referensmedlemsstat:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Berörda medlemsstater:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Referensproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.
Källproduktens identitetsbeteckning:
Denna information finns inte tillgänglig för detta läkemedel.

Documents

Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:
Först publicerad:
Senast uppdaterad:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000000332