MACRAMID, 50 mg/ml + 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini
 • Linkomicīns
 • Spektinomicīns
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Italy

Product identification

Ime zdravila:
MACRAMID, 50 mg/ml + 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini
Učinkovina:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01FF52
Številka dovoljenja :
 • 104099
Identifikacijska številka zdravila:
 • 30a782d5-1a63-4793-9a6f-f3a95b6e27ef
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000097459

Product details

Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Karenca:
 • govedo
  Meat and offal
  20
  day
  Milk
  72
  hour
 • Pig
  Meat and offal
  18
  day
Opis ovojnine:
Jakost / Sestava:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Availability

Datum spremembe statusa razpoložljivosti:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Fatro S.p.A.

Authorisation details

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • MdS
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Documents

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000097459