Authorised

Product identification

Ime zdravila:
Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection
VETOMECTIN 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • Subkutana uporaba

Product details

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  10.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Subcutaneous use
  • govedo
   • Meat and offal
    42
    day
  • Sheep
   • Meat and offal
    42
    day
  • Pig
   • Meat and offal
    28
    day
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP54AA01
Status dovoljenja:
 • Valid
Authorised in:
 • France
Opis ovojnine:

Additional information

Entitlement type:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Eco Animal Health Europe Limited
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Produlab Pharma B.V.
 • Divasa Farmavic S.A.
Pristojni organ:
 • ANSES
Številka dovoljenja :
 • FR/V/4934184 5/2004
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • IE/V/0144/001
Zadevne države članice:

Documents

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Published:
English (PDF)
Download

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Published:
French (PDF)
Download

Package Leaflet and Labelling

Published:
French (PDF)
Download

Package Leaflet and Labelling

Published:
French (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000048722