RABISIN vet, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot rabies til dyr (inaktivert)
 • Trakumsērgas vīruss, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Norway

Product identification

Ime zdravila:
RABISIN vet, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot rabies til dyr (inaktivert)
Učinkovina:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI07AA02
Številka dovoljenja :
 • 1997-00851
Identifikacijska številka zdravila:
 • 516d0732-11b2-4946-97fa-2f2244e38969
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000040779

Product details

Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
 • Subkutana uporaba
Farmacevtska oblika:
 • Suspenzija za injiciranje
Karenca:
 • Horse
  All relevant tissues
  0
  day
 • govedo
  All relevant tissues
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • Sheep
  All relevant tissues
  0
  day
 • govedo
  All relevant tissues
  0
  day
  Milk
  0
  day
 • Horse
  All relevant tissues
  0
  day
 • Sheep
  All relevant tissues
  0
  day
Opis ovojnine:
Jakost / Sestava:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Availability

Datum spremembe statusa razpoložljivosti:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France

Authorisation details

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • N/A
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • NOMA
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Documents

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000040779