Authorised

Product identification

Ime zdravila:
MACROSYN 100 MG/ML SOLUTION FOR INJECTION FOR CATTLE, PIGS AND SHEEP
MACROSYN 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE PARA BOVINO, PORCINO Y OVINO
Učinkovina:
Pot uporabe:
 • intramuskularna uporaba
 • Subkutana uporaba

Product details

Učinkovina / Jakost:
 • Na voljo samo v English
  100.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Farmacevtska oblika:
 • Raztopina za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Sheep
   • Milk
    no withdrawal period
   • Meat and offal
    16
    day
  • Pig
   • Meat and offal
    13
    day
 • Subcutaneous use
  • govedo
   • Meat and offal
    22
    day
   • Milk
    no withdrawal period
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QJ01FA94
Status dovoljenja:
 • Valid
Opis ovojnine:

Additional information

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Bimeda Animal Health Limited
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Bimeda Animal Health Limited
Pristojni organ:
 • The Spanish Agency Of Medicines And Medical Devices
Številka dovoljenja :
 • 3935 ESP
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Številka postopka:
 • FR/V/0418/001
Zadevne države članice:
Reference product in the source member state:

Documents

Označevanje

Published:
Spanish (PDF)
Download

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

Published:
Spanish (PDF)
Download

Navodilo za uporabo

Published:
Spanish (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000040506