Skip to main content
Jodofoam Endofoam A.U.V.
 • Iodure de potassium
 • Iodine
 • Valid

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Jodofoam Endofoam A.U.V.
Učinkovina / Jakost:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QG51AD30
Številka dovoljenja :
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Identifikacijska številka zdravila:
 • 098dbaad-fd0f-41d3-b821-171c47469bb6
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000078860

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • intrauterina raztopina
Withdrawal period by route of administration:
 • Intrauterine use
  • govedo
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Pernix Pharma Kft.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • NEBIH
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Tolnagro Kft.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."