Skip to main content
Rabisin
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Germany

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
Rabisin
Učinkovina / Jakost:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QI07AA02
Številka dovoljenja :
 • 94a/84
Identifikacijska številka zdravila:
 • ac6e12cf-9999-4df6-bed2-f2fab6e1c1cd
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000073327

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Suspenzija za injiciranje
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Sheep
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • Dog
  • Mustelids
  • govedo
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • Cat
  • Horse
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
 • Subcutaneous use
  • govedo
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • Sheep
   • Meat and offal
    0
    day
   • Milk
    0
    day
  • Dog
  • Mustelids
  • Horse
   • Milk
    0
    day
   • Meat and offal
    0
    day
  • Cat

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 2603390
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • PEI
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."