Skip to main content
HAPASIL SUSPENSION ORAL 50 mg/ml
 • Netobimin
 • Surrendered
Authorised in these countries:
 • Spain

Identifikacija zdravila

Ime zdravila:
HAPASIL SUSPENSION ORAL 50 mg/ml
Učinkovina / Jakost:
Anatomsko-terapevtsko-kemična veterinarska oznaka (ATCvet):
 • QP52AC06
Številka dovoljenja :
 • 241 ESP
Identifikacijska številka zdravila:
 • f0cc54c7-422f-4cbd-a4aa-55676bec47a0
Stalna identifikacijska številka:
 • 600000058887

Podatki o zdravilu

Farmacevtska oblika:
 • Peroralna suspenzija
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral use
  • Sheep
   • Meat and offal
    6
    day
   • Milk
    5
    day

Razpoložljivost

Opis ovojnine:
Proizvodna mesta, odgovorna za sproščanje serij:
 • Trirx Segre
Source wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Destination wholesaler:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Podatki o dovoljenju za promet

Vrsta postopka za pridobitev dovoljenja:
Številka postopka:
 • 241 ESP
Datum spremembe statusa dovoljenja:
Pristojni organ:
 • (AEMPS)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
 • Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L.
Izdano dovoljenje za promet z zdravilom:
Referenčna država članica:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Zadevne države članice:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka referenčnega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.
Oznaka izvornega zdravila:
Ta podatek za to zdravilo ni na voljo.

Dodatne informacije

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenti

Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
Prvič objavljeno:
Zadnja posodobitev:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."