Authorised

Product identification

Názov lieku:
Dalmaprost 0.075 mg/ml solution for injection for cattle, pigs and horses
Dalmazin Synch 0.075 mg/ml Oplossing voor injectie
Dalmazin Synch 0.075 mg/ml Solution injectable
Dalmazin Synch 0.075 mg/ml Injektionslösung
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie

Product details

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  0.08
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Cattle (cow)
   • Meat and offal
    no withdrawal period
   • Milk
    no withdrawal period
  • Pig (female)
   • Meat and offal
    1
    day
  • Horse (mare)
   • Meat and offal
    2
    day
   • Milk
    no withdrawal period
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QG02AD90
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
 • Belgicko
Opis balenia:

Additional information

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Fatro S.p.A.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Fatro S.p.A.
Schvaľujúca krajina:
 • Belgicko
Zodpovedný orgán:
 • Federal Agency For Medicines And Health Products
Číslo registrácie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Španielsko
Číslo postupu:
 • ES/V/0305/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Švédsko

Documents

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
French (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
Dutch (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
German (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
French (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
Dutch (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
German (PDF)
Download

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Published:
English (PDF)
Download

Písomná informácia pre používateľa

Published:
English (PDF)
Download

Označenie obalu

Published:
English (PDF)
Download

eu-PUAR-dalmaprost-0.075-mg-ml-solution-for-injection-for-cattle--pigs-and-horses-en.pdf

Published:
English (PDF)
Download

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000038875