Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
 • Medetomidīna hidrohlorīds
 • Valid

Product identification

Názov lieku:
Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
Sedastart vet 1 mg/ml injektioneste, liuos
Účinná látka:
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05CM91
Číslo registrácie:
 • 27425
Identifikačné číslo lieku:
 • 40680b5a-e115-41b5-8bc2-fd5d524073f3
Trvalé identifikačné číslo:
 • 600000037114

Product details

Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Ochranná lehota:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:
Sila / Zloženie:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Availability

Authorised in these countries:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Dátum zmeny stavu dostupnosti:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.

Authorisation details

Typ postupu registrácie:
Číslo postupu:
 • NL/V/0138/001
Dátum zmeny stavu registrácie:
Schvaľujúca krajina:
 • Fínsko
Zodpovedný orgán:
 • FIMEA
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. B.V.
Vydané rozhodnutie o registrácii:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Švédsko
Identifikátor referenčného lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Identifikátor zdrojového lieku:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.

Documents

Prvýkrát zverejnené:
Posledná aktualizácia:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000037114