Authorised

Product identification

Názov lieku:
Narcostart (Sedastart) 1 mg/ml solution for injection for cats and dogs
Narcostart 1 mg/ml Injektionslösung für Hund und Katze
Účinná látka:
Cesta podania:
 • Intramuskulárne použitie
 • Intravenózne použitie

Product details

Účinná látka a sila:
 • Dostupné len v English
  1.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lieková forma:
 • Injekčný roztok
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Dog
  • Cat
 • Intravenous use
  • Dog
  • Cat
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinárny kód (ATCvet):
 • QN05CM91
Stav registrácie:
 • Valid
Authorised in:
Požadované informácie o tomto lieku nie sú k dispozícii.
Opis balenia:

Additional information

Entitlement type:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
 • Le Vet. B.V.
Marketing authorisation date:
Miesta výroby na uvoľnenie šarže:
 • Produlab Pharma B.V.
Zodpovedný orgán:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety
Číslo registrácie:
 • 8-00867
Dátum zmeny stavu registrácie:
Referenčný členský štát:
 • Holandsko
Číslo postupu:
 • NL/V/0138/001
Dotknuté členské štáty:
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Česko
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Luxembursko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Švédsko

Documents

Písomná informácia pre používateľa

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Publikované na: 21/08/2015

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Publikované na: 21/08/2015

Označenie obalu

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
German (PDF)
Publikované na: 21/08/2015

Combined File of all Documents

Tento dokument v tomto jazyku (slovenčina) neexistuje. Nájdete ho v inom jazyku nižšie.
Angličtina (PDF)
Publikované na: 14/06/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000037128