GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
 • Paromomycin sulfate
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Austria

Product identification

Nazwa leku:
Gabbrovet Multi 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch für noch nicht wiederkäuende Kälber und Schweine
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QA07AA06
Numer pozwolenia:
 • 841400
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 88d8c6c0-af0a-44fb-943f-6af8630335f9
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000096448

Product details

Droga podania:
 • Podanie doustne
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do podania w wodzie do picia / w mleku
Okres karencji:
 • Cattle (calf)
  Meat and offal
  110
  day
  Meat and offal
  20
  day
 • Pig
  Meat and offal
  3
  day
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Ceva Sante Animale

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • FR/V/0429/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • AGES
Podmiot odpowiedzialny:
 • Ceva Sante Animale
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Zainteresowane państwa członkowskie:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:
Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000096448