Abacare 1% w/v Pour-On Solution
 • MK-936
 • Valid

Product identification

Nazwa leku:
Abacare 1% w/v Pour-On Solution
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QP54AA02
Numer pozwolenia:
 • VPA10954/010/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • fa1bb140-9e20-4bf5-83a5-d081bac8d225
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000064527

Product details

Droga podania:
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do polewania
Okres karencji:
 • Cattle
  Meat and offal
  35
  day
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Authorised in these countries:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bimeda Animal Health Limited

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • HPRA
Podmiot odpowiedzialny:
 • J & M Veterinary Services Limited
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000064527