Nalgosed, 10mg/ml, Solution for injection
 • BUTORPHANOL
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Lithuania

Product identification

Nazwa leku:
Nalgosed, 10mg/ml, Solution for injection
NALGOSED 10 mg/ml injekcinis tirpalas
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QN02AF01
Numer pozwolenia:
 • LT/2/18/2466/001
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 60781e20-0f85-4875-816f-f3db99f1597e
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000054523

Product details

Droga podania:
 • Podanie domięśniowe
 • Podanie dożylne
 • Podanie podskórne
Postać farmaceutyczna:
 • Roztwór do wstrzykiwań
Okres karencji:
 • Horse
  Meat
  0
  day
  Milk
  0
  day
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Bioveta a.s.

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
 • CZ/V/0142/001
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • SFVS
Podmiot odpowiedzialny:
 • Bioveta a.s.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000054523