K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
 • Tilozīna tartrāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • France

Product identification

Nazwa leku:
K-VET TYLOSINE 92 000 UI/G POUDRE POUR ADMINISTRATION DANS L’EAU DE BOISSON POUR PORCS
Numer pozwolenia:
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QJ01FA90
Numer pozwolenia:
 • FR/V/3930660 3/2017
Numer identyfikacyjny produktu:
 • 4823f18e-3187-417c-a0e7-444b4125673d
Stały numer identyfikacyjny:
 • 600000040625

Product details

Droga podania:
 • Podanie doustne
Postać farmaceutyczna:
 • Proszek do sporządzania roztworu doustnego
Okres karencji:
 • Pig
  Meat and offal
  7
  day
Opis pakietu:
Moc / Skład:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Availability

Data zmiany statusu dostępności:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Miejsca wytwarzania w ramach procedury zwolnienia serii:
 • Huvepharma S.A.
 • Qalian Italia S.r.l.

Authorisation details

Rodzaj procedury wydawania pozwoleń:
Numer procedury:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Data zmiany statusu pozwolenia:
Organ odpowiedzialny:
 • ANSES
Podmiot odpowiedzialny:
 • Huvepharma S.A.
Wydane dopuszczenie do obrotu:
Referencyjne państwo członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Zainteresowane państwa członkowskie:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Referencyjny identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.
Źródłowy identyfikator produktu:
Te informacje nie są dostępne dla tego produktu.

Documents

Opublikowano po raz pierwszy:
Ostatnia aktualizacja:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000040625