Przejdź do treści
Veterinary Medicines

Salmoporc, lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs

Upoważniony
 • Salmonella enterica, subsp. enterica, serovar Typhimurium, Live

Identyfikacja produktu

Nazwa leku:
Salmoporc, liofilizado e solvente para suspensão injetável para suínos
Salmoporc, lyophilisate and solvent for suspension for injection for pigs
Substancja czynna:
Droga podania:
 • Podanie doustne
 • Podanie podskórne

Szczegóły produktu

Substancja czynna i moc:
 • Dostępne wyłącznie w angielski
  9.00
  log10 colony forming unit(s)
  /
  1.00
  Dose
Postać farmaceutyczna:
 • Liofilizat do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Okres karencji w zależności od drogi podania:
 • Podanie doustne
  • Pig
   • Meat and offal
    6
    week
 • Podanie podskórne
  • Pig
   • Meat and offal
    6
    week
Kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej‎ (ATCvet):
 • QI09AE02
Status pozwolenia:
 • Valid
Opis opakowania:

Informacje dodatkowe

Typ uprawnienia:
Podmiot odpowiedzialny:
 • Ceva Saude Animal Produtos Farmaceuticos E Imunologicos Lda.
Data pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:
Miejsca wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie serii:
 • Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.
 • IDT Biologika GmbH
Organ odpowiedzialny:
 • Directorate General For Food And Veterinary
Numer pozwolenia:
 • 966/01/19DIVPT
Data zmiany statusu pozwolenia:
Numer procedury:
 • NL/V/0247/001
Zainteresowane państwa członkowskie:
Jak przydatna była ta strona?:
Dotychczas brak głosów
Proszę nie podawać żadnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko ani dane kontaktowe. Jeśli tak, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności EMA dotyczącym żądań informacji lub dostępu do dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź od EMA, zamiast tego wyślij pytanie do EMA.