41868 resultater
Brukte filtre Ingen filtre brukt
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Massebehandling ved nebulisering
  • Nasal bruk
  • Intraokulær bruk
  • Bruk i drikkevann
  Dyrearter:
  • kylling
  Authorised in these countries:
  • Latvia
  Sist oppdatert:
  9/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Intramuskulær bruk
  • Subkutan bruk
  Dyrearter:
  • storfe
  Authorised in these countries:
  • Romania
  Sist oppdatert:
  5/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Bruk på hud
  Dyrearter:
  • hund
  Authorised in these countries:
  • Østerrike
  Sist oppdatert:
  6/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Intramuskulær bruk
  Dyrearter:
  • gris
  Authorised in these countries:
  • Latvia
  Sist oppdatert:
  9/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Bruk i drikkevann
  Dyrearter:
  • broiler
  Authorised in these countries:
  • Romania
  Sist oppdatert:
  5/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Påflekking
  Dyrearter:
  • hund
  Authorised in these countries:
  • Norge
  Sist oppdatert:
  12/02/2023
  Pakningsvedlegg:
  • Pappeske som inneholder påflekkingsapplikatorer á 1 ml pipetter. Pipetten består av en blisterfilm (polypropylen/syklisk-olefin-kopolymer/polypropylen) og en folieavslutning (aluminium/polypropylen koekstrudert), og hver pipette er forseglet i en aluminiumsdosepose.
  • Pappeske som inneholder påflekkingsapplikatorer á 1 ml pipetter. Pipetten består av en blisterfilm (polypropylen/syklisk-olefin-kopolymer/polypropylen) og en folieavslutning (aluminium/polypropylen koekstrudert), og hver pipette er forseglet i en aluminiumsdosepose.
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Intramuskulær bruk
  • Subkutan bruk
  Dyrearter:
  • hest
  • storfe
  • sau
  • gris
  • hund
  • katt
  Authorised in these countries:
  • Latvia
  Sist oppdatert:
  9/12/2022
  Pakningsvedlegg:
 • Virkestoff:
  Status for markedsføringstillatelse:
  • Gyldig
  Administrering:
  • Bruk i drikkevann
  • Okulonasal bruk
  Dyrearter:
  • kylling
  • høne
  Authorised in these countries:
  • Romania
  Sist oppdatert:
  5/12/2022
  Pakningsvedlegg: