Autorisert

Product identification

Legemidlets navn:
Acegon 50 µg/ml, solução injectável, para bovinos
Virkestoff:
Dyrearter:
 • ku
Administrering:
 • Intramuskulær bruk

Product details

Virkestoff / Styrke:
 • Tilgjengelig bare i English
  50.00
  mikrogram
  /
  1.00
  milliliter
Legemiddelform:
 • Injeksjonsvæske, oppløsning
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuskulær bruk
  • ku
   • Meat and offal, milk
    0
    dag
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QH01CA01
Status for markedsføringstillatelse:
 • Gyldig
Authorised in:
 • PT
Pakningsvedlegg:

Additional information

Entitlement type:
 • Marketing Authorisation
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • Laboratorios Syva S.A.
Marketing authorisation date:
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
 • Laboratorios Syva S.A.U.
Ansvarlig myndighet:
 • Directorate General For Food And Veterinary
Godkjenningsnummer:
 • 51419
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:

Documents

Samlet mappe av alle dokumenter

Dette dokumentet eksisterer ikke på dette språket (Norwegian). Du kan finne det på et annet språk nedenfor.
Portuguese (PDF)
Publisert på: 20/12/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000107209