Acegon 50 µg/ml, solução injectável, para bovinos
 • GONADORELINA
 • Gyldig

Product identification

Legemidlets navn:
Acegon 50 µg/ml, solução injectável, para bovinos
Virkestoff:
Dyrearter:
 • ku
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QH01CA01
Godkjenningsnummer:
 • 51419
Preparatets identifikasjonsnummer:
 • 97d3df10-c115-4b5e-a0d4-a67d137fcf4a
Permanent identifikasjonsnummer:
 • 600000107209

Product details

Administrering:
 • Intramuskulær bruk
Legemiddelform:
 • Injeksjonsvæske, oppløsning
Tilbakeholdelsestid:
 • ku
  Meat and offal, milk
  0
  Dag
Pakningsvedlegg:
Styrke / Sammensetning:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Availability

Autorisert i følgende land:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Dato for endring av tilgjengelighetsstatus:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
 • Laboratorios Syva S.A.

Authorisation details

Status for markedsføringstillatelse:
 • Gyldig
Prosedyretype for markedsføringstillatelse:
 • Markedsføringstillatelse
Prosedyrenummer:
 • Nacional
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:
Godkjenningsland:
 • PT
Ansvarlig myndighet:
 • DGAV
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • Syva
Utsteder av markedsføringstillatelsen:
Referanse medlemsstat:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Gjeldende medlemsstater:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for referanseprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for kildeprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Documents

Først publisert:
Sist oppdatert:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000107209