Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Gyldig
Autorisert i følgende land:
 • SE

Product identification

Legemidlets navn:
Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
Virkestoff:
Dyrearter:
 • sau
 • hund
 • hest
 • katt
 • storfe
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QI07AA02
Godkjenningsnummer:
 • 23805
Preparatets identifikasjonsnummer:
 • cd1736f3-294b-4073-a776-d2b8f68e1948
Permanent identifikasjonsnummer:
 • 600000053500

Product details

Administrering:
 • Intramuskulær bruk
 • Subkutan bruk
Legemiddelform:
 • Injeksjonsvæske, suspensjon
Tilbakeholdelsestid:
 • sau
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
 • hest
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
 • storfe
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
 • sau
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
 • hest
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
 • storfe
  Milk
  no withdrawal period
  Slakt
  no withdrawal period
Pakningsvedlegg:
Styrke / Sammensetning:
 • 1.00
  Internasjonal(e) enhet(er)
  /
  1.00
  Dose

Availability

Autorisert i følgende land:
 • SE
Dato for endring av tilgjengelighetsstatus:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health France

Authorisation details

Status for markedsføringstillatelse:
 • Gyldig
Prosedyretype for markedsføringstillatelse:
 • Markedsføringstillatelse
Prosedyrenummer:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:
Godkjenningsland:
 • SE
Ansvarlig myndighet:
 • Medical Products Agency
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Utsteder av markedsføringstillatelsen:
Referanse medlemsstat:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Gjeldende medlemsstater:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for referanseprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for kildeprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Documents

Først publisert:
Sist oppdatert:
Først publisert:
Sist oppdatert:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000053500