Hopp til hovedinnhold
A.E. Vaccine Nobilis Vet. pulver til oral opløsning 1000 E.I.D.
 • Fågelencefalomyelitvirus, stam Calnek 1143, levan…
 • Overgitt

Produktidentifikasjon

Legemidlets navn:
A.E. Vaccine Nobilis Vet. pulver til oral opløsning 1000 E.I.D.
A.E. Vaccine Nobilis Vet. 1000 E.I.D. pulver til oral opløsning
Virkestoff / Styrke:
 • Tilgjengelig bare i English
  1000.00
  Embryo infeksiøs dose
  /
  1.00
  Dose
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QI01AD02
Godkjenningsnummer:
 • 09624
Preparatets identifikasjonsnummer:
 • fd634347-d172-4c27-94ed-020552ed69f1
Permanent identifikasjonsnummer:
 • 600000055757

Produktdetaljer

Legemiddelform:
 • Pulver til mikstur, oppløsning
Withdrawal period by route of administration:
 • In drinking water/milk use
  • Poultry

Tilgjengelighet

Pakningsvedlegg:
 • Tilgjengelig bare i dansk
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
 • Intervet International B.V.
Source wholesaler:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Destination wholesaler:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Informasjon om godkjennelse

Status for markedsføringstillatelse:
 • Overgitt
Prosedyretype for markedsføringstillatelse:
 • Markedsføringstillatelse
Prosedyrenummer:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:
Godkjenningsland:
 • Danmark
Ansvarlig myndighet:
 • Danish Medicines Agency
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • MSD Animal Health A/S
Utsteder av markedsføringstillatelsen:
Referanse medlemsstat:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Gjeldende medlemsstater:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for referanseprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for kildeprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Mer informasjon

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."