Hopp til hovedinnhold
Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
 • Inaktivēts trakumsērgas vīruss, celms G52
 • Gyldig
Autorisert i følgende land:
 • SE

Produktidentifikasjon

Legemidlets navn:
Rabisin vet. Injektionsvätska, suspension
Virkestoff / Styrke:
 • Tilgjengelig bare i English
  1.00
  Internasjonal(e) enhet(er)
  /
  1.00
  Dose
Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifisering for veterinærpreparater (ATCvet):
 • QI07AA02
Godkjenningsnummer:
 • 23805
Preparatets identifikasjonsnummer:
 • cd1736f3-294b-4073-a776-d2b8f68e1948
Permanent identifikasjonsnummer:
 • 600000053500

Produktdetaljer

Legemiddelform:
 • Injeksjonsvæske, suspensjon
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • sau
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period
  • hund
  • hest
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period
  • katt
  • storfe
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period
 • Subcutaneous use
  • sau
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period
  • hund
  • hest
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period
  • katt
  • storfe
   • Milk
    no withdrawal period
   • Slakt
    no withdrawal period

Tilgjengelighet

Pakningsvedlegg:
Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Source wholesaler:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Destination wholesaler:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Informasjon om godkjennelse

Status for markedsføringstillatelse:
 • Gyldig
Prosedyretype for markedsføringstillatelse:
 • Markedsføringstillatelse
Prosedyrenummer:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Dato for endring av status for markedsføringstillatelse:
Godkjenningsland:
 • SE
Ansvarlig myndighet:
 • Medical Products Agency
Innehaver av markedsføringstillatelse:
 • Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S
Utsteder av markedsføringstillatelsen:
Referanse medlemsstat:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Gjeldende medlemsstater:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for referanseprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.
Identifikator for kildeprodukt:
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for dette produktet.

Mer informasjon

To consult adverse reactions on veterinary medicinal products please go to www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Først publisert:
Sist oppdatert:
Først publisert:
Sist oppdatert:
How useful was this page?:
No votes yet
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."