Octacillin 697 mg/g Powder for use in drinking water
 • Amoxicillin (vattenfri)
 • Valid

Product identification

Ainm an chógais:
Octacillin 697 mg/g Powder for use in drinking water
Substaint ghníomhach:
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QJ01CA04
Uimhir údaraithe:
 • 16849/4004
Uimhir aitheantais an táirge:
 • cf476b4b-3151-4ef5-93c7-1c16bf080972
Buanuimhir aitheantais:
 • 600000005381

Product details

Bealach riartha:
 • Úsáid béil
Foirm chógaisíochta:
 • Púdar le húsáid in uisce óil
Tréimhse tarraingthe siar:
 • Chicken
  Meat and offal
  1
  day
  Eggs
  no withdrawal period
Tuairisc ar an bpacáiste:
Láidreacht / Comhdhéanamh:
Níl an fhaisnéis seo ar fáil don táirge seo.

Availability

Authorised in these countries:
Níl an fhaisnéis seo ar fáil don táirge seo.
Athrú stádais maidir leis an dáta infhaighteachta:
Níl an fhaisnéis seo ar fáil don táirge seo.
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • Eurovet Animal Health B.V.

Authorisation details

An cineál nós imeachta um údarú:
Uimhir an nóis imeachta:
 • BE/V/0036/001
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:
Tír an údaraithe:
An t-údarás atá freagrach:
 • VMD
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Údarú margaíochta eisithe:
Aitheantóir tagartha an táirge:
Níl an fhaisnéis seo ar fáil don táirge seo.
Aitheantóir foinseach an táirge:
Níl an fhaisnéis seo ar fáil don táirge seo.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000005381