Údaraithe

Product identification

Ainm an chógais:
Octacillin 697 mg/g Powder for use in drinking water
Substaint ghníomhach:
Bealach riartha:
 • Úsáid béil

Product details

Substaint ghníomhach / Láidreacht:
 • Ar fáil ach amháin i English
  800.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  gram(s)
Foirm chógaisíochta:
 • Púdar le húsáid in uisce óil
Withdrawal period by route of administration:
 • Úsáid béil
  • Chicken
   • Meat and offal
    1
    day
   • Eggs
    no withdrawal period
An cód tréidliachta ceimiceach teiripeach anatamaíoch (Cód ATCvet):
 • QJ01CA04
Stádas údaraithe:
 • Valid
Authorised in:
Tuairisc ar an bpacáiste:

Additional information

Entitlement type:
Sealbhóir an údaraithe margaíochta:
 • Eurovet Animal Health B.V.
Marketing authorisation date:
Láithreacha monaraíochta um eisiúint bhaisce:
 • Eurovet Animal Health B.V.
An t-údarás atá freagrach:
 • The Veterinary Medicines Directorate
Uimhir údaraithe:
 • 16849/4004
Athrú stádais maidir leis an dáta údaraithe:
Uimhir an nóis imeachta:
 • BE/V/0036/001
Generic of:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000005381