Valben 25 mg/ml, Suspensão Oral para bovinos, e ovinos
 • ALBENDAZOL
 • Valid

Product identification

Lääkkeen nimi:
Valben 25 mg/ml, Suspensão Oral para bovinos, e ovinos
Vaikuttava aine:
Anatomis-terapeuttis-kemiallinen koodi (ATCvet):
 • QP52AC11
Myyntiluvan numero:
 • 742/01/13NFVPT
Valmisteen tunnistenumero:
 • 7c81c8e8-9534-4e27-9b05-87e9d5e85838
Pysyvä tunnistenumero:
 • 600000089607

Product details

Antoreitti:
 • Suun kautta
Lääkemuoto:
 • Oraalisuspensio
Varoaika:
 • Cattle
  Meat and offal
  14
  day
  Milk
  4
  day
 • Sheep
  Meat and offal
  10
  day
  Milk
  4
  day
Pakkauksen kuvaus:
Vahvuus / Koostumus:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.

Availability

Authorised in these countries:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Saatavuuden tilan muutoksen päivämäärä:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Erän vapauttamisesta vastaavat valmistuspaikat:
 • Laboratorios Calier S.A.

Authorisation details

Myyntilupamenettelyn tyyppi:
Menettelyn numero:
 • Nacional
Myyntiluvan tilan muutoksen päivämäärä:
Vastuullinen viranomainen:
 • DGAV
Myyntiluvan haltija:
 • Calier Portugal Medicamentos E Produtos Veterinarios S.A.
Myyntilupa myönnetty:
Viitejäsenvaltio:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Asianomaiset jäsenvaltiot:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Valmisteen viitetunniste:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.
Valmisteen lähdetunniste:
Tätä tietoa ei ole saatavana tästä valmisteesta.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000089607