GABBROVET 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER, MILK OR MILK REPLACER FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
 • Paromomycin sulfate
 • Valid

Product identification

Ravimi nimetus:
GABBROVET 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER, MILK OR MILK REPLACER FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
Gabbrovet 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über Trinkwasser, Milch oder Milchaustauscher für Saugkälber und Schweine
Toimeaine:
Loomaliigid:
 • veis
 • siga
Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:
 • QA07AA06
Authorisation number:
 • 838230
Ravimi tunnuskood:
 • a2e64dbe-2212-4ba5-8624-d6a54c0c226d
Alaline tunnuskood:
 • 600000031071

Product details

Manustamisviis:
 • Suukaudne
Ravimvorm:
 • Lahus joogivees manustamiseks
Keeluaeg:
 • veis
  liha ja söödavad koed
  20
  day
 • siga
  liha ja söödavad koed
  3
  day
Pakendi kirjeldus:
Tugevus / Koostis:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Availability

Authorised in these countries:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Turustamisstaatuse muutmise kuupäev:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Partii vabastamise tootmiskohad:
 • Ceva Sante Animale

Authorisation details

Müügiloamenetluse liik:
Müügiloamenetluse number:
 • FR/V/0317/001
Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
Müügiloa andnud riik:
 • Austria
Vastutav asutus:
 • AGES
Müügiloa hoidja:
 • Ceva Sante Animale
Müügiluba antud:
Viiteliikmesriik:
 • Prantsusmaa
Asjaomased liikmesriigid:
 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Horvaatia
 • Küpros
 • Tšehhi
 • Taani
 • Eesti
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Ungari
 • Island
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Holland
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Hispaania
Võrdlusravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Lähteravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Documents

Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:
Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:
Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000031071