Halofusol, 0,5 mg/ml suukaudne lahus vasikatele
 • Halofuginonlactat
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Euroopa Liit

Product identification

Ravimi nimetus:
Halofusol 0.5 mg/ml oral solution for calves
Halofusol, 0,5 mg/ml suukaudne lahus vasikatele
Toimeaine:
Loomaliigid:
 • veis (vastsündinud vasikas)
Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:
 • QP51BX01
Authorisation number:
 • 2234
Ravimi tunnuskood:
 • 682a1b0e-c388-43c5-b0c7-f4c3479707b9
Alaline tunnuskood:
 • 600000038877

Product details

Manustamisviis:
 • Suukaudne
Ravimvorm:
 • Suukaudne lahus
Keeluaeg:
 • veis (vastsündinud vasikas)
  liha ja söödavad koed
  13
  day
Pakendi kirjeldus:
Tugevus / Koostis:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Availability

Authorised in these countries:
 • Euroopa Liit
Turustamisstaatuse muutmise kuupäev:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Partii vabastamise tootmiskohad:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Authorisation details

Müügiloamenetluse liik:
Müügiloamenetluse number:
 • ES/V/0351/001
Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
Müügiloa andnud riik:
 • Eesti
Vastutav asutus:
 • RAVIMIAMET
Müügiloa hoidja:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Müügiluba antud:
Viiteliikmesriik:
 • Hispaania
Asjaomased liikmesriigid:
Võrdlusravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.
Lähteravimi tunnuskood:
See teave selle ravimi kohta puudub.

Documents

Esmakordne avaldamine:
Viimati ajakohastatud:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000038877