Volitatud

Product identification

Ravimi nimetus:
Halofusol 0.5 mg/ml oral solution for calves
Halofusol, 0,5 mg/ml suukaudne lahus vasikatele
Toimeaine:
Loomaliigid:
 • veis (vastsündinud vasikas)
Manustamisviis:
 • Suukaudne

Product details

Toimeaine / Tugevus:
 • Turustatakse ainult English
  0.61
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Ravimvorm:
 • Suukaudne lahus
Withdrawal period by route of administration:
 • Suukaudne
  • veis (vastsündinud vasikas)
   • liha ja söödavad koed
    13
    day
Veterinaarravimite anatoomilis-terapeutilise keemilise klassifikatsiooni (ATCvet) kohane kood:
 • QP51BX01
Müügiloa staatus:
 • Valid
Authorised in:
 • Eesti
Pakendi kirjeldus:

Additional information

Entitlement type:
Müügiloa hoidja:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Marketing authorisation date:
Partii vabastamise tootmiskohad:
 • Laboratorios Karizoo S.A.
Vastutav asutus:
 • State Agency Of Medicines
Authorisation number:
 • 2234
Müügiloa staatuse muutmise kuupäev:
Viiteliikmesriik:
 • Hispaania
Müügiloamenetluse number:
 • ES/V/0351/001
Asjaomased liikmesriigid:
 • Belgia
 • Küpros
 • Taani
 • Eesti
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Ungari
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Holland
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Suurbritannia (Põhja-Iirimaa)

Documents

Ravimi omaduste kokkuvõte

eesti (PDF)
Avaldatud: 3/03/2022
Lae alla

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000038877