18 αποτελέσματα

ΗμερομηνίαΚαθεστώςMedicine
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Dermipred 5 mg comprimidos para cães
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Effipro 268 mg solução para unção punctiforme para cães grandes
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Effipro 67 mg solução para unção punctiforme para cães pequenos
6/02/2023Δημιουργία Epirepress 100 mg, comprimidos para cães
6/02/2023Δημιουργία Epirepress 15 mg, comprimidos para cães
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε K-FLOR 100 mg/ml Solution for use in drinking water for pigs
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Nobilis CAV P4 liofilizado e solvente para suspensão injetável para galinhas
6/02/2023Δημιουργία Nobilis MS Live, liofilizado para suspensão para galinhas
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Nobilis ND C2 liofilizado para suspensão oculonasal para galinhas
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Nobilis Rhino CV
6/02/2023Δημιουργία Nobilis Salenvac T suspensão injetável para galinhas
6/02/2023Δημιουργία Nobilis SE Live, liofilizado para administração na água de bebida para galinhas
6/02/2023Δημιουργία Nobivac KC
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Nobivac Lepto Mais suspensão injetável para cães
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Nosedorm 5 mg/ml solução injetável para cães e gatos
6/02/2023Επικαιροποιήθηκε Permaway 600 mg suspensão intramamária para bovinos
6/02/2023Δημιουργία Porcilis Begonia IDAL liofilizado e solvente para suspensão para injeção intradérmica em suínos
6/02/2023Δημιουργία Porcilis Ery + Parvo suspensão injetável para porcos