159 αποτελέσματα

ΗμερομηνίαΚαθεστώςMedicine
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
AFILARIA SR 3,4 MG/ML POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE INIETTABILE PER CANI
28/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Anisec 0.5 % w/v Pour-on Solution
28/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Anti-Tetanusserum Oplossing voor injectie
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Apravet Soluble Powder
28/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
AviPro ND LASOTA Λυοφιλοποιημένο υλικό για χρήση σε όρνιθες και γαλοπούλες μετά τη μετατροπή σε εναιώρημα
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
BOB MARTIN VETCARE SPOT-ON FIPRONIL SOLUTION 50 MG POUR CHATS
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Bromhex-Air Forte 25 mg/g Oral Powder for Cattle, Pigs, Chickens, Turkeys and Ducks
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
BUSCOPAN compositum injekčný roztok pre kone a teľatá
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Butasal-100, 100 mg/ml + 0.05 mg/ml solution for injection for horses, cattle, dogs and cats
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Cardalis 10 mg benazepril hydrochloride + 80 mg spironolactone - Chewable Tablet
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Cardalis 2.5 mg benazepril hydrochloride + 20 mg spironolactone - Chewable Tablet
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Cardalis 5 mg benazepril hydrochloride + 40 mg spironolactone - Chewable Tablet
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Cefa Safe 300 mg Intramammary Suspension for dairy cows at drying-off
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Ceftiomax 50 mg/ml suspensão injetável para bovinos e suínos
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
CIDR 1.38 g Vaginal Delivery System for Cattle
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
ENROSYVA 100MG/ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Enrotron Flavour 150 mg Tablets for dogs
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Enrotron Flavour 50 mg Tablets for dogs
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
ENTERICOLIX, emulsion for injection for pigs
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Eprinex Multi 5 mg/ml pour-on solution for cattle, sheep and goats
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Eprinex Multi 5 mg/ml pour-on solution for cattle, sheep and goats
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Eprinex Multi 5 mg/ml pour-on solution for cattle, sheep and goats
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Eprivalan 5mg/ml pour-on solution for cattle
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Equiparin 5.000 IU/100 g gel for horses
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Equiparin 50.000 IU/100 g gel for horses
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Ex-Pain 100 mg Tabletka
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Finilac 50 mcg/ml
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Fiprotec 134 mg Spot on Solution for Medium Dogs
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Fiprotec 268 mg Spot on Solution for Large Dogs
29/06/2022Επικαιροποιήθηκε
Fiprotec 402 mg Spot on Solution for Extra Large Dogs
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS
29/06/2022Δημιουργία
GABBROVET MULTI 140 MG/ML SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER/ MILK FOR PRE-RUMINANT CATTLE AND PIGS