42207 αποτελέσματα
Φίλτρα που εφαρμόστηκαν Δεν εφαρμόστηκαν φίλτρα
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  Οδός χορήγησης:
  • Από στόματος χρήση
  Είδη ζώων:
  • Χοίρος
  Authorised in these countries:
  Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
  Τελευταία ενημέρωση:
  9/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
  • Διατίθεται μόνο σε italiano
  • Διατίθεται μόνο σε italiano
  • Διατίθεται μόνο σε italiano
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
  • Οφθαλμορρινική ενστάλλαξη
  • Χορήγηση με εκνέφωση
  Είδη ζώων:
  • Κοτόπουλο
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  21/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Ενδοφλέβια χρήση
  • Ενδομυική χρήση
  Είδη ζώων:
  • Σκύλος
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  21/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Χορήγηση εντός τροφής
  Είδη ζώων:
  • Μόσχος
  • Χοίρος
  • Πουλερικό
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  21/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
  Είδη ζώων:
  • Ωδικά πτηνά
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  19/01/2023
  Περιγραφή συσκευασίας:
  • Διατίθεται μόνο σε română
  • Διατίθεται μόνο σε română
  • Διατίθεται μόνο σε română
  • Διατίθεται μόνο σε română
  • Διατίθεται μόνο σε română
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Θηλαία χρήση
  Είδη ζώων:
  Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  6/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Τοπική χρήση
  Είδη ζώων:
  • Βοοειδή
  Authorised in these countries:
  Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
  Τελευταία ενημέρωση:
  12/05/2023
  Περιγραφή συσκευασίας:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Ενδοκυψελική χρήση
  Είδη ζώων:
  • Μέλισσα
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  8/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Από στόματος χρήση
  Είδη ζώων:
  • Πρόβατο
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  6/12/2022
  Περιγραφή συσκευασίας:
 • Δραστική ουσία:
  • Διατίθεται μόνο σε English
  Καθεστώς άδειας:
  • Έγκυρη
  Οδός χορήγησης:
  • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
  Είδη ζώων:
  • Ορνίθιο κρεοπαραγωγής
  • Ωοτόκος όρνιθα
  • Κοτόπουλο αναπαραγωγής
  Authorised in these countries:
  Τελευταία ενημέρωση:
  20/05/2023
  Περιγραφή συσκευασίας: