42455 αποτελέσματα
Φίλτρα που εφαρμόστηκαν Δεν εφαρμόστηκαν φίλτρα

Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
 • Οφθαλμορρινική ενστάλλαξη
 • Χορήγηση με εκνέφωση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Λυοφιλοποιημένο υλικό για εναιώρημα
Είδη ζώων:
 • Κοτόπουλο
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Ενδοφλέβια χρήση
 • Ενδομυική χρήση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Ενέσιμο διάλυμα
Είδη ζώων:
 • Σκύλος
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Χορήγηση εντός τροφής
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Πόσιμη κόνις
Είδη ζώων:
 • Μόσχος
 • Χοίρος
 • Πουλερικό
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Κόνις για χορήγηση με πόσιμο νερό
Είδη ζώων:
 • Ωδικά πτηνά
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Θηλαία χρήση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς εμβάπτιση
Είδη ζώων:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Τοπική χρήση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Διάλυμα εμβαπτισης θηλής
Είδη ζώων:
 • Βοοειδή
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Ενδοκυψελική χρήση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Δισκίο
Είδη ζώων:
 • Μέλισσα
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Από στόματος χρήση
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Δισκίο
Είδη ζώων:
 • Πρόβατο
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Λυοφιλοποιημένο υλικό για εναιώρημα από του στόματος
Είδη ζώων:
 • Ορνίθιο κρεοπαραγωγής
 • Ωοτόκος όρνιθα
 • Κοτόπουλο αναπαραγωγής
Product status:
Authorised
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
Οδός χορήγησης:
 • Χορήγηση με το πόσιμο νερό
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Εναιώρημα για χορήγηση με πόσιμο νερό
Είδη ζώων:
 • Νεοσσός
Product status:
Authorised