Εξουσιοδοτημένο

Product identification

Ονομασία φαρμάκου:
GABBROSTIM, 2 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, equini e conigli
Δραστική ουσία:
 • Διατίθεται μόνο σε English
Είδη ζώων:
 • Βοοειδή
 • Χοίρος
 • Άλογο
 • Κουνέλι
Οδός χορήγησης:
 • Ενδομυική χρήση

Product details

Δραστική ουσία / Περιεκτικότητα:
 • Διατίθεται μόνο σε English
  2.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Φαρμακοτεχνική μορφή:
 • Ενέσιμο διάλυμα
Withdrawal period by route of administration:
 • Ενδομυική χρήση
  • Βοοειδή
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
   • Milk
    0
    Ημέρα
  • Χοίρος
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
  • Άλογο
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
   • Milk
    0
    Ημέρα
  • Κουνέλι
   • Meat and offal
    0
    Ημέρα
Ανατομικός, θεραπευτικός, χημικός κτηνιατρικός κωδικός (ATCvet):
 • QG02AD94
Καθεστώς άδειας:
 • Έγκυρη
Authorised in:
Περιγραφή συσκευασίας:
 • Διατίθεται μόνο σε Italian
 • Διατίθεται μόνο σε Italian
 • Διατίθεται μόνο σε Italian
 • Διατίθεται μόνο σε Italian
 • Διατίθεται μόνο σε Italian

Additional information

Entitlement type:
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας:
 • Ceva Salute Animale S.p.A.
Marketing authorisation date:
Παρασκευαστής υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
 • Vetem S.p.A.
 • Ceva Sante Animale
Αρμόδια αρχή:
 • Ministry Of Health
Αριθμός άδειας:
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Ημερομηνία αλλαγής του καθεστώτος άδειας:

Documents

Combined File of all Documents

Αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει σε αυτή τη γλώσσα (ελληνικά). Μπορείτε να το βρείτε σε άλλη γλώσσα παρακάτω.
Italian (PDF)
Published on: 24/06/2024

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000098593