Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
 • Cabergoline
 • Valid

Product identification

Lægemidlets navn:
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
KABERGOVET
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Hund
 • Kat
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QG02CB03
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 105480
Produktidentifikationsnummer:
 • cd9a0a78-535a-4c0d-80c5-b946f82b404d
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000032040

Product details

Administrationsvej:
 • Oral anvendelse
Lægemiddelform:
 • Oral væske
Tilbageholdelsestid:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Authorised in these countries:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • NL/V/0312/001
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • MINSAL
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Vet-Agro Sp. z o.o.
Markedsføringstilladelse udstedt:
Berørte medlemsstater:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032040