Autoriseret

Product identification

Lægemidlets navn:
Kabergovet 50 microgram/ml oral solution for dogs and cats.
KABERGOVET
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Hund
 • Kat
Administrationsvej:
 • Oral anvendelse

Product details

Aktiv substans / Styrke:
 • Kun tilgængelig på English
  50.00
  microgram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lægemiddelform:
 • Oral væske
Withdrawal period by route of administration:
 • Oral anvendelse
  • Hund
  • Kat
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QG02CB03
Godkendelsesstatus:
 • Valid
Available in:
 • Italy
Pakningsbeskrivelse:

Additional information

Entitlement type:
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o.
Marketing authorisation date:
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Multi-Trade Company "Vet-Agro" Sp. z o.o.
Ansvarlig myndighed:
 • Ministry Of Health
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 105480
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Procedurenummer:
 • NL/V/0312/001
Berørte medlemsstater:

Documents

Combined File of all Documents

Dette dokument findes ikke på dette sprog (dansk). Du kan finde det på et andet sprog nedenfor.
Italian (PDF)
Udgivet den: 3/06/2022

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000032040