Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution for infusion for cattle
 • CALCIUM GLUCONATE MONOHYDRATE
 • MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Belgium

Product identification

Lægemidlets navn:
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Solution pour perfusion
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Oplossing voor infusie
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Infusionslösung
Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution for infusion for cattle
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kvæg
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QA12AX
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • BE-V660952
Produktidentifikationsnummer:
 • aaa48c94-9c56-413e-a6b4-0052b1d865fa
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000091895

Product details

Administrationsvej:
Lægemiddelform:
 • Koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Tilbageholdelsestid:
 • Kvæg
  Meat and offal
  no withdrawal period
  Milk
  no withdrawal period
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Alfasan Nederland B.V.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • NL/V/0352/002/DC
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • FAMHP
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Alfasan Nederland B.V.
Markedsføringstilladelse udstedt:
Berørte medlemsstater:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000091895