GABBROCOL 17,50G/100ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
 • AMINOSIDINA SOLFATO
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Greece

Product identification

Lægemidlets navn:
GABBROCOL 17,50G/100ML ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kat
 • Hund
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QA07AA06
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • 53483/19-07-2012/K-0113101
Produktidentifikationsnummer:
 • 58fd41d6-981d-4592-a054-c3ba453d6cf5
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000100669

Product details

Administrationsvej:
 • Intramuskulær anvendelse
Lægemiddelform:
 • Injektionsvæske, opløsning
Tilbageholdelsestid:
 • Kat
  Not applicable
  no withdrawal period
 • Hund
  Not applicable
  no withdrawal period
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • NA
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • National Organization For Medicines
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Ceva Hellas LLC
Markedsføringstilladelse udstedt:
Referencemedlemsstat:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Berørte medlemsstater:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000100669