Authorised

Product identification

Lægemidlets navn:
Qivitan 25 mg/ml suspension for injection for cattle and pigs
Qivitan 25 mg/ml suspenzija za injiciranje za govedo in prašiče
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kvæg
 • Svin
Administrationsvej:
 • Intramuskulær anvendelse

Product details

Aktiv substans / Styrke:
 • Kun tilgængelig på English
  29.64
  milligram(s)
  /
  1.00
  millilitre(s)
Lægemiddelform:
 • Injektionsvæske, suspension
Withdrawal period by route of administration:
 • Intramuscular use
  • Kvæg
   • Meat and offal
    5
    day
   • Milk
    24
    hour
  • Svin
   • Meat and offal
    3
    day
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QJ01DE90
Godkendelsesstatus:
 • Valid
Authorised in:
 • Slovenia
Available in:
 • Slovenia
Pakningsbeskrivelse:

Additional information

Entitlement type:
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Livisto Int'l S.L.
Markedsføringstilladelse udstedt:
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • JAZMP
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • DC/V/0557/001
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Procedurenummer:
 • IE/V/0479/001
Berørte medlemsstater:

Documents

Produktresumé

Published:
Slovenian (PDF)
Download

Indlægsseddel

Published:
Slovenian (PDF)
Download

Etikettering

Published:
Slovenian (PDF)
Download

Produktresumé

Published:
English (PDF)
Download


Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000050001