Qivitan LC 75 mg intramammary ointment for lactating cows
 • Cefkvinoma sulfāts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Ireland

Product identification

Lægemidlets navn:
Qivitan LC 75 mg intramammary ointment for lactating cows
Qivitan LC 75 mg intramammary ointment for lactating cows
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Kvæg
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QJ51DE90
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • VPA10425/006/001
Produktidentifikationsnummer:
 • 0b2bb211-1594-47d4-894f-b683af7c70cd
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000049846

Product details

Administrationsvej:
 • Intramammær anvendelse
Lægemiddelform:
 • Intramammær salve
Tilbageholdelsestid:
 • Kvæg
  Meat and offal
  4
  day
  Milk
  120
  hour
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
 • 88.92
  milligram(s)
  /
  1.00
  Sprøjte

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Industrial Veterinaria S.A.
 • Animedica GmbH

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • IE/V/0480/001
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • HPRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Livisto Int'l S.L.
Markedsføringstilladelse udstedt:
Berørte medlemsstater:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000049846