Adrestan 30 mg hard capsules
 • Trilostan
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Product identification

Lægemidlets navn:
Adrestan 30 mg hard capsules
Adrestan 30 mg harde capsules
Aktiv substans:
Dyrearter:
 • Hund
Anatomisk terapeutisk kemisk veterinær (ATCvet) kode:
 • QH02CA01
Markedsføringstilladelsesnummer:
 • REG NL 117139
Produktidentifikationsnummer:
 • 5ebe1ff8-3c7c-4a5a-b3ab-882b53be315f
Permanent identifikationsnummer:
 • 600000049149

Product details

Administrationsvej:
 • Oral anvendelse
Lægemiddelform:
 • Kapsel, hård
Tilbageholdelsestid:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Pakningsbeskrivelse:
Styrke / sammensætning:
 • 30.00
  milligram(s)
  /
  1.00
  Kapsel

Availability

Dato for ændring af tilgængelighedsstatus:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
Produktionssteder for batchfrigivelse:
 • Genera d.d.

Authorisation details

Godkendelsesprocedure:
Procedurenummer:
 • IE/V/0503/002
Dato for ændring af godkendelsesstatus:
Land, hvor godkendelsen er udstedt:
Ansvarlig myndighed:
 • Medicines Evaluation Board
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
 • Dechra Regulatory B.V.
Markedsføringstilladelse udstedt:
UPD identifier for referenceprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.
UPD identifier for kildeprodukt:
Disse oplysninger foreligger ikke for dette produkt.

Documents

Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:
Offentliggjort første gang:
Senest opdateret:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000049149