Rabigen Mono, injekcinė suspensija šunims ir katėms
 • Trakumsērgas vīruss, celms VP12, Inaktivēts
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Litva

Product identification

Název léčivého přípravku:
Rabigen Mono, injekcinė suspensija šunims ir katėms
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Pes
 • Kočka
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
 • QI07AA02
Registrační číslo:
 • LT/2/92/0023/001-002
Identifikační číslo přípravku:
 • 07e12e7a-a38c-4892-a38e-100150140fdb
Stálé identifikační číslo:
 • 600000096424

Product details

Způsob podání:
 • Subkutánní podání
Léková forma:
 • Injekční suspenze
Ochranná lhůta:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Popis balení:
Síla / složení:
 • 1.00
  international unit(s)
  /
  1.00
  Dose

Availability

Authorised in these countries:
 • Litva
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
 • Virbac

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • N/A
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Litva
Odpovědný orgán:
 • SFVS
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Virbac
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000096424