Nachgeburtstropfen "Mag. Doskar" für Tiere
 • SEPIA OFFICINALIS D6
 • Juniperus sabina D15
 • PHYTOLACCA D3
 • Phellandrium aquaticum D3
 • ASA FOETIDA D3
 • Valid

Product identification

Název léčivého přípravku:
Nachgeburtstropfen "Mag. Doskar" für Tiere
Léčivá látka:
Cílové druhy zvířat:
 • Skot
 • Pes
 • Kůň
 • Kočka
Anatomicko-terapeuticko-chemický veterinární kód (ATCvet):
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Registrační číslo:
 • 8-30070
Identifikační číslo přípravku:
 • 039d47a6-22c1-49ad-935d-6972a7750295
Stálé identifikační číslo:
 • 600000091392

Product details

Způsob podání:
 • Perorální podání
Léková forma:
 • Perorální kapky, roztok
Ochranná lhůta:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Popis balení:
Síla / složení:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Availability

Authorised in these countries:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Datum změny stavu dostupnosti:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Výrobní místa s propouštěním šarží:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Authorisation details

Typ registračního postupu:
Číslo postupu:
 • -
Datum změny stavu registrace:
Země registrace:
 • Rakousko
Odpovědný orgán:
 • Austrian Agency For Health And Food Safety Limited
Držitel rozhodnutí o registraci:
 • Doskar e.U.
Rozhodnutí o registraci vydáno:
Referenční členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Dotčený členský stát:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor referenčního přípravku:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.
Identifikátor přípravku v členském státě původu:
Požadované informace nejsou pro tento přípravek k dispozici.

Documents

Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:
Poprvé zveřejněno:
Poslední aktualizace:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000091392